વડોદરા આરોગ્ય વિભાગમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 10-08-2023

વડોદરા આરોગ્ય વિભાગમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 10-08-2023

વડોદરા આરોગ્ય વિભાગમાં ભરતી : જિલ્લા આરોગ્ય મંડળ, વડોદરા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે અખબારમાં જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. DHS વડોદરા આ ખાલી જગ્યા ભરવા માટે …

Read More

Gujarat New Academic Calendar

Gujarat New Academic Calendar : ગુજરાતનું નવું શૈક્ષણિક કેલેન્ડર થયું જાહેર

Are You Looking for Gujarat New Academic Calendar । શું તમને ગુજરાતનું નવું શૈક્ષણિક કેલેન્ડર થયું જાહેર થયું છે તે ખબર છે. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર …

Read More

સરકારે ST બસના ભાડામાં કર્યો વધારો, જાણો ભાડામાં થયો આટલો વધારો

સરકારે ST બસના ભાડામાં કર્યો વધારો, જાણો ભાડામાં થયો આટલો વધારો

સરકારે ST બસના ભાડામાં કર્યો વધારો : રાજ્યમાં એસ ટી બસના ભાડાને લઈ મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. સરકારે ST બસના ભાડામાં વધારો કર્યો છે. આપને જણાવીએ …

Read More